the global coalition for democracy

Belgen eisen meer burgerinspraak op gemeenteniveau

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Meer Democratie

Belgen eisen meer burgerinspraak op gemeenteniveau

30-11-2018

Op 14 oktober gingen de Belgen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen, die steeds tegelijkertijd in het hele land plaatsvinden. In de aanloop naar de verkiezingen peilde onze Belgische partnerorganisatie Meer Democratie kandidaten naar hun engagement om meer burgerinspraak in hun stad te realiseren. Hier zijn de resultaten van hun campagne.

 

In de aanloop naar de Belgische gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober hield Meer Democratie een grootschalige kandidatenbevraging om de echte democraten te vinden. Ze zochten uit hoe kandidaten de democratie op gemeenteniveau wilden versterken.

Meer Democratie vroeg alle kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen om zich - indien verkozen - te engageren voor drie democratiebevorderende maatregelen: de invoering van een volwaardig petitierecht, lokale burgerinitiatieven en budgetparticipatie. Kandidaten konden ook een bijkomend, persoonlijk initiatief ter bevordering van de democratie voorstellen.

Meer Democratie richtte zich niet alleen op kandidaten, maar ook op kiezers. Aan de burgers werd namelijk gevraagd om de kandidaten in hun gemeente aan te moedigen de beloften te ondertekenen door hen een e-mail te sturen. Dit werd mogelijk werd gemaakt aan de hand van één enkele muisklik op de website. Op deze manier werden meer burgers uitgenodigd deel te nemen aan het politieke proces.

"De resultaten van de campagne zijn veelbelovend!" vertelt Meer Democratie Campagnemanager David Joëts, "5432 gemeenteraadskandidaten uit 180 [van de 308] Vlaamse gemeenten ondertekenden de campagne!"

Belofte maakt schuld

Als deze voorstellen omgezet worden, wordt het voor burgers een stuk eenvoudiger om iets op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Bovendien zullen de burgers binnen een redelijke termijn worden gehoord; petities zullen niet langer zonder motivering of gevolg terzijde geschoven worden; raadplegende referenda zullen gemakkelijker te lanceren zijn en door middel van budgetparticipatie kunnen burgerszelf beslissen welke projecten met (een deel van) het geld van de belastingbetaler worden gefinancierd.

Meer Democratie gaat momenteel na welke van de kandidaten die zich voor deze voorstellen geengageerd hebben, verkozen zijn en welke deel uitmaken van leidende coalities. In de komende maanden zullen zij proberen de naar schatting 400 politici die verkozen werden aan hun belofte te houden. Meer Democratie is van plan om hen persoonlijk te ontmoeten en praktische hulp te bieden, bijvoorbeeld met modelregelingen voor de verschillende voorstellen.

Maar dat zal geen sinecure zijn, zegt Meer Democratie Campagnemanager David Joëts: "We moeten de druk op de ketel houden, zoveel is zeker. Bij zo veel verkozen vertegenwoordigers, in zo veel gemeenten opvolgen is geen kleine uitdaging. Het wordt een werk van lange adem, het implementeren van dit soort innovaties kost natuurlijk altijd tijd."

De grootste hinderpaal voor deze opvolging zijn de financiële kosten - de inspanning is begroot op € 20.000,-. "Dat klinkt misschien als een aanzienlijk bedrag", zegt David Joëts, "maar het is eigenlijk heel bescheiden als je de positieve gevolgen voor onze lokale democratie in ogenschouw neemt." Op dit moment is Meer Democratie actief bezig met fondsenwerving om hun inspanningen te ondersteunen om burgers echt inspraak te geven in de lokale besluitvorming.

Als je Meer Democratie wilt helpen om meer lokale democratie in België tot stand te brengen, bezoek dan hun website.

 

 

Tags: 

Website Info

Democracy International is a registered association in Germany
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Cologne
Germany
Phone: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 665 99
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Full website information here

Data protection - Datenschutz
 

Bank

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

 

Sign up

to our news, analyses and features on direct democracy worldwide!

Subscribe

Follow us

randomness