the global coalition for democracy

Kiesstelsel

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

A poster of the European Parliament's election campaign in 2014. Image by Eurpean Parliament

Kiesstelsel

Eerlijke, democratische en authentiek Europese verkiezingen zijn in Democracy International's missie een speerpunt. Politieke partijen vervullen in een democratie een essentiële rol. Zij vertegenwoordigen de belangen van de kiezers, ontwikkelen politieke programma’s en drukken in een politiek systeem de wil van de burgers uit.

Maar om een werkelijk transnationale democratie te verwezenlijken gelooft Democracy International dat het Europese kiesstelsel nood heeft aan vernieuwing en aanpassing. De aanname van het Spitzenkandidatenmodel voor het presidentschap van de Europese Commissie is een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Wij roepen op tot verdere kieshervormingen om de relatie te versterken tussen de Europese partijen en de bevolking.

De stemregels voor de verkiezing van Europa-afgevaardigden verschillen binnen de EU aanzienlijk. Elke lidstaat kan vrij zijn eigen systeem kiezen, evenals de mate van transparantie van zijn lijsten, en de voor hem passende kiesdrempels. Een grotere eenvormigheid van kiesregels binnen Europa zou onenigheid kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door eerlijke regels te voorzien voor de registratie van kandidaten en partijen. Of algemeen stemrecht, en de verlaging van de kiesdrempel.

Hervormingen voor transnationale verkiezingen

Om te verhinderen dat het Europees Parlement zou lijken op een kamer, samengesteld uit 28 nationale parlementen, eerder dan op een echt Europees vertegenwoordigend lichaam, en om de totstandkoming van een rechtstreeks geëngageerde pan-Europese achterban in de hand te werken, pleit Democracy International voor het invoeren van een transnationale Europese lijst.

Zoals  Andrew Duff, voormalig Europarlementslid en belangrijkste voorstander van zo een vernieuwing stelde, zou dit de Europese verkiezingen “dramatiseren en personaliseren”.

In 2012 voerde Democracy International samen met 2100 aanhangers, die hun steun betuigden aan het door Duff voorbereide Parlementsverslag, campagne voor een aanpassing van het Europese kiesrecht met transnationale elementen.

Een  verdere vernieuwing in het EU-kiesstelsel zou bestaan in de mogelijkheid om Europese partijen te stichten gebaseerd op individueel lidmaatschap, i.p.v. het verplicht lidmaatschap van een nationale partij. Dit zou burgers op een meer directe manier bij de Europese politiek betrekken. Het zou ook echte Europese partijen impliceren. Democracy International steunt haar partner European Movement International in een recente motie rond dit voorstel (Resolution 5, EMI FA 2014).

Voor verbeterde EU-verkiezingen in 2014 sloot Democracy International aan bij een groot aantal andere verenigingen in LES EUROCITOYENS, en dit in een manifest dat de belangrijkste eisen bevatte voor de hervorming van het EU-verkiezingsproces.

Credits of Image above by European Parliament, public domain.

 

Website Info

Democracy International is a registered association in Germany
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Cologne
Germany
Phone: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 665 99
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Full website information here

Data protection - Datenschutz
 

Bank

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

 

Sign up

to our news, analyses and features on direct democracy worldwide!

Subscribe

Follow us

randomness