Глобална коалиция за демокрация

Речник

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Democracy International използва терминологията на пряката демокрация – гражданска инициатива, задължителен референдум и плебисцит- по следния начин:

Term Meaning
Гражданска инициатива

Процедура или политическо право, което позволява на определен брой граждани да представят свое предложение в дневния ред на политиците. Процедурата се инициира от определен брой гласоподаватели.

Задължителен референдум

Тази процедура се задейства автоматично по закон (обикновено от Конституцията) и изисква определени въпроси да бъдат поставени пред избирателите за одобрение или отхвърляне.

Плебисцит

Общонародна електорална процедура, чието прилагане е изключително под контрола на властите. При нея авторът на предложението и инициаторът на процедурата са едни и същи. Не може да се възприема като интсрумент на пряка демокрация в смисъл на граждански инцииран или задължителен референдум.

The Website of the Direct Democracy Navigator
Навигаторът за пряка демокрация съдържа световни практики и процедури на пряка демокрация. Той е глобална съвместна информационна платформа, създаден...

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness