Глобална коалиция за демокрация

Организационни правила

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Democracy International's Organisational Structure

Организационни правила

Democracy International е едновременно членска организация и мрежа от демократични инициативи от целия свят.

Democracy International е направлявана от борд, съвет, както и от борд от настоятелства със съвещателна роля. Бордът на Democracy International се избира на генерална асамблея, която се провежда на всеки три години. На генералната асамблея всички членове и групи имат еднакъв избирателен глас. Съветът се състои от членовете на групите.

Съветът и бордът заедно решават за приемането на нови членове на съвета.


Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness