Глобална коалиция за демокрация

Мисия

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Mission

Мисия

Мисия: има хора по цял свят, които посвещават живота си на засилването на пряката демокрация.

Премахването на бариерите пред участието на гражданите може да бъде труден въпрос, тъй като политиците често се страхуват от прякото участие на хората във вземането на решения. Democracy International помага именно на хората и организациите, работещи за повече пряка демокрация. Предлагаме им съдействие за техните кампании, ноу-хау за това как да се изгради една нова организация, както и платформа за обмен на информация за пряката демокрация.

Прочетете изявлението за нашата мисия тук
 

Ние виждаме три важни задачи на нашето движение: обучение, подпомагане и развитие.

Обучение и обмен

Демокрацията, демократичното процесуално право и как то се прилага и практикува, са процес, който никога не е завършен. Различните страни и култури развиват различни видове демокрация. Да - дори да не съществува термин като „идеална демокрация”, ние можем да се учим постоянно едни от други и да обменяме опит и виждания относно различните форми на демокрация. И когато дойде моментът да се управлява целия свят, ние така или иначе трябва да бъдем заедно.

Помощ и окуражаване

Ние организираме и насърчаваме трансграничната и транснационална солидарност сред гражданите. Някои политически лидери гледат на демокрацията и гражданското участие основно като въпрос на местно ниво. Но в случая важно е обратното. Като демократи ние трябва да се грижим и за правата на гражданина от съседната ни община или държава. Международното сътрудничество наистина помага!

Еволюция и развитие

Днешната демокрацията е форма най-вече на на държавни и поднационални политически субекти. Международната и локална политика са в ръцете на правителствата и международните организации и корпорации, които стават все по-силни. Това прави задкулисните бизнес сътрудничества много мощни. С развитието на транснационалната демокрация в ЕС, пряката демокрация също започна да се изявява на международно равнище чрез Европейската гражданска инициатива например. Този процес трябва да се консолидира. В света ще има мир и просперитет тогава, когато бъдат установени демократично сътрудничество и съвместно управление.

 

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни