De wereldwijde coalitie voor democratie

Politieke ondersteuning

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Campaign postcard asks: "Who is in charge here?"

Politieke ondersteuning

Veel Europarlementsleden steunen onze eisen om een meer democratische Europese Unie tot stand te brengen. Wanneer zij stemmen in het belang van onze eisen voor echt democratische hervormingen in de EU, hebben wij sterke bondgenoten aan onze zijde. Daarom voeren wij promotiecampagnes die we tot het Europese Parlement richten. Ook de Europese Commissie en Ministerraad zijn bij dit streefdoel belangrijke partners.

De thematische focus van onze campagnes met het EU-parlement behelsde destijds in 2002 de aanname van het Europees Burgerinitiatief, de hervorming van het Europese kiesstelsel en een open en inclusieve Conventie.

Belofte voor democratische hervormingen

Tijdens de Europese verkiezingscampagne van 2014 verkregen we de steun van 118 nieuw verkozen Europarlementsleden om een nieuwe Conventie op te zetten die de EU-verdragen moet herzien vanuit een democratisch en participatief standpunt. Deze parlementariërs – van alle politieke gezindheden en uit alle lidstaten – vormen een solide basis voor onze niet aflatende  druk voor ware democratische vernieuwing.

Volunteers calling European Parliament Candidates

Vrijwilligers en geëngageerde burgers uit 22 landen waren de motor van een lobbying, waarbij meer dan 5000 EU-parlementskandidaten werden gecontacteerd in 15 talen. Deze inspanning leverde verbazingwekkende resultaten op, met de belofte van bijna 1200 kandidaten voor politieke steun aan vérreikende democratische EU-hervormingen.

The 118 supporters of EU democratic reform are:

EPP (European People's Party):

Danuta Hübner (Poland)

Heinz K. Becker (Austria)

Othmar Karas (Austria)

Paul Rübig (Austria)
 

S&D (Progressive Alliance of Socialists and Democrats)

Josef Weidenholzer (Austria)

Evelyn Regner (Austria)

Karin Kadenbach (Austria)

Jörg Leichtfried (Austria)

Eugen Freund (Austria)

Marc Tarabella (Belgium)

Hugues Bayet (Belgium)

Kathleen Van Brempt (Belgium)

Virginie Rozière (France)

Isabelle Thomas (France)

Eric Andrieu (France)

Sylvie Guillaume (France)

Gilles Pargneaux (France)

Emmanuel Maurel (France)

Edouard Martin (France)

Guillaume Balas (France)

Louis-Joseph Manscour (France)

Christine Revault D'Allonnes-Bonnefoy (France)

Norbert Neuser (Germany)

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Germany)

Peter Simon (Germany)

Jutta Steinruck (Germany)

Evelyne Gebhardt (Germany)

Petra Kammerevert (Germany)

Constanze Krehl (Germany)

Ulrike Rodust (Germany)

Birgit Sippel (Germany)

Gabriele Preuß (Germany)

Dietmar Köster (Germany)

Kerstin Westphal (Germany) - convention pledge only

Jo Leinen (Germany) - convention pledge only

Nessa Childers (Ireland)

Sergio Cofferati (Italy)

Andrea Cozzolino (Italy)

Brando Maria Benifei (Italy)

Renata Briano (Italy)

Kati Piri (Netherlands)

Jonas Fernandez (Spain)

 

Greens-EFA (Greens - European Free Alliance)

Ulrike Lunacek (Austria)

Michel Reimon (Austria)

Monika Vana (Austria)

Philippe Lamberts (Belgium)

Bart Staes (Belgium)

Heidi Hautala (Finland)

José Bové (France)

Michèle Rivasi (France)

Karima Delli (France)

Pascal Durand (France)

Eva Joly (France)

Yannick Jadot (France) - referendum pledge only

Reinhard Bütikofer (Germany)

Jan Philipp Albrecht (Germany)

Sven Giegold (Germany)

Ska Keller (Germany)

Martin Häusling (Germany)

Barbara Lochbihler (Germany)

Helga Trüpel (Germany)

Michael Cramer (Germany)

Terry Reintke (Germany)

Maria Heubuch (Germany)

Klaus Buchner (Germany)

Julia Reda (Germany)

Rebecca Harms (Germany) - referendum pledge only

Tamás Meszerics (Hungary)

Claude Turmes (Luxembourg)

Bas Eickhout (Netherlands)

Judith Sargentini (Netherlands)

Ernest Urtasun (Spain)

Jordi Sebastià Talavera (Spain)

Molly Scott Cato (United Kingdom)

 

ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe)

Angelika Mlinar (Austria)

Louis Michel (Belgium)

Guy Verhofstadt (Belgium)

Marielle de Sarnez (France)

Nathalie Griesbeck (France)

Dominique Riquet (France)

Jean Arthuis (France)

Michael Theurer (Germany)

Gesine Meißner (Germany)

Alexander Graf Lambsdorff (Germany)

Ulrike Mueller (Germany)

Marietje Schaake (Netherlands)

Gerben-Jan Gerbrandy (Netherlands)

Matthijs van Miltenburg (Netherlands)

Sophie In 't Veld (Netherlands)

António Marinho e Pinto (Portugal)

José Inácio Faria (Portugal)

Juan Carlos Girauta Vidal (Spain)

 

GUE-NGL (European United Left - Nordic Green Left)

Martina Michels (Germany)

Cornelia Ernst (Germany)

Helmut Scholz (Germany)

Gabi Zimmer (Germany)

Fabio De Masi (Germany)

Thomas Händel (Germany)

Sabine Lösing (Germany) - referendum pledge only

Dennis de Jong (Netherlands)

Anne-Marie Mineur (Netherlands)

Anja Hazekamp (Netherlands)

Marisa Matias (Portugal)

Willy Meyer (Spain)

Paloma López (Spain)

Lidia Senra (Spain)

Marina Albiol Guzmán (Spain)

Ángela Vallina (Spain)

Pablo Echenique-Robba (Spain)

 

ECR (European Conservatives and Reformists)

Rikke Karlsson (Denmark)

Anders Primdahl Vistisen (Denmark)

Beatrix von Storch (Germany)

Ulrike Trebesius (Germany)

Branislav Škripek (Slovakia)

 

Non-Aligned

Franz Obermayr (Austria)

Georg Mayer (Austria)

Gerolf Annemans (Belgium)

 

 

Stempel

Democracy International is een in Duitsland geregistreerde vereniging
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Keulen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Volledige imprint hier

Bankrekening

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Volg ons op

randomness