De wereldwijde coalitie voor democratie

EU-Conventie

Logo of Democratic Europe Now! (orange)

EU-Conventie

Democratische legitimiteit en authentieke Europese identiteit kunnen enkel voortvloeien uit de participatie van burgers aan de EU-besluitvorming. De eerste stap is dat een nieuwe EU-Conventie rekening houdt met voortstellen die de EU-democratie willen verdiepen, immers:

- De Conventie is het enige legale middel om in EU-verdragen substantiële veranderingen aan te brengen, en
- het is voor het nemen van belangrijke beslissingen het enige open en democratische forum in de EU. 

Artikel 48 van het Lissabon-Verdrag is karig met beschrijvingen van de manier waarop de Conventie dient te werk te gaan. Daarom maken we van deze unieke gelegenheid gebruik om felle politieke druk uit te oefenen voor een Conventie te die democratisch, transparant en participatief is, en maken we er een zaak van dat alle burgers de kans dienen te krijgen om over de uitslag te stemmen. Door een proces in gang te zetten dat de ware toekomst van Europa bepaalt, zal de Conventie het niveau van de debatten omhoog tillen, en beter geïnformeerde beleidsmakers en meer publieke belangstelling en participatie genereren.

De Democratisch Europa Nu-campagne

Voorafgaand aan de EU-verkiezingen van mei 2014 voerden we de campagne “Democratisch Europa Nu”. Wij smeedden daartoe een samenwerkingsverband van meer dan 40 belangrijke organisaties binnen Europa en coördineerden acties over het hele Europese grondgebied, met als gevolg een breed draagvlak voor een Conventie. In een uitgebreide lobby-actie contacteerden vrijwilligers en betrokken burgers meer dan 5 000 EU-parlementskandidaten, met de vraag of ze konden beloven ware democratie op de politieke agenda te zetten.   Deze inspanning resulteerde in de belofte van 118 verkozen afgevaardigden van het nieuwe Parlement om een voorstel in te dienen voor een Conventie die de verdragen zou omvormen in het belang van een meer democratisch Europa.

Conventiemodellen en procedures voor het opstellen van verdragen

Na de verkiezingen zijn we beginnen werken aan een opvolgingsinitiatief, met concrete modellen om burgers, hun verkozen vertegenwoordigers en het middenveld in te schakelen in het Conventieproces en in andere belangrijke plannen van aanpak. We zijn ervan overtuigd dat het uittekenen van zo een proces onontbeerlijk is om zich ervan te verzekeren dat de volgende ronde van verdragswijzigingen met de nodige democratische nauwgezetheid en transparantie verloopt, en met een duidelijke betrokkenheid van burgers én middenveld. 

In een vroeg stadium van het project hebben we vennootschappen opgericht met de volgende politieke denktanks:

- Clingendael Instituut voor Internationale Betrekkingen (Nederland)
- Egmont Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (België)
- Elcano Koninklijk Instituut (Spanje)
- Europeum, Instituut voor Europese Politiek (Tsjechische Republiek)
- Forum Civique Européen (Frankrijk)
- Istituto Affari Internazionali (Italië)
- Centrum Europejskie Natolin (Polen)

Samen met de partners hopen we een kerngroep bijeen te brengen van experten uit de politiek, het middenveld en de academische wereld, die vernieuwende modellen kunnen ontwikkelen voor het betrekken van burgers bij verdragsprocedures. Door de voorgestelde modellen overal in Europa tijdens vergaderingen te bediscussiëren zoeken we tussen burgers, politici, onderzoekers en middenveldvertegenwoordigers het debat aan te wakkeren over EU-besluitvorming en over de nood aan een democratische Conventie. Voorstellen in een Witboek zullen bedoeld zijn om beleidsmakers en middenveld hun bijdrage te doen leveren aan het creëren van de formele processen.

 

The alliance of Democratic Europe Now!

Teaser

Chairperson Gerald Häfner at the press conference
Democracy International hosted a press briefing at the European Parliament today to launch an alliance of organisations from all over Europe under...
Democratic Europe Day in Berlin
Citizens and organisations from all over Europe took part in the Europe-wide action day for democracy on 17 May 2014. More than 80 events were...
Press conference with Gerald Häfner (Democracy International), Reiner Hoffmann (DGB), Lars Feld (economic advisor) and Franz Fischler (former EU commissioner
A non-partisan ‘Plan for a More Democratic Europe' was presented at the Federal Press Conference in Berlin, Germany today by the Confederation of...

Stempel

Democracy International is een in Duitsland geregistreerde vereniging
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Keulen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Volledige imprint hier

Bankrekening

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Volg ons op

randomness