Глобална коалиция за демокрация

Включи се/бъди активен

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Включи се/бъди активен

Как да разпространим идеята за пряка демокрация и как да постигнем политическа промяна

„Никога не се съмнявайте, че малка група отдадени хора могат да променят света – всъщност това е единственият начин, по който светът се е променял.” Маргарет Мийд

Нека да насърчим идеята за пряка демокрация – заедно.
Гражданите трябва да имат правото да инициират референдум – процедурата трябва да бъде честна и резултатът - правно обвързващ. Ако искате да разпространите тази идея и във вашата страна, сте добри дошли да се присъедините към нашата мрежа. Тук ще намерите идеи как да действате.

Преди да започнете – определете и изяснете вижданията си
Първо – нуждаете се от ясна политическа визия. Напишете я. Вашата идея за бъдещето ще ви осигури енергията, от която се нуждаете, за да постигнете целите си сега. Ние не трябва да се фокусираме върху визията като самоцел.  Целта определя структурата, а не обратното. Затова трябва да така развивате стратегията си, че да се доближите максимално до визията си. След това започва работата.

Не бързайте
Пряката демокрация изисква време. Промяната на политическата система и пренасочването на властта от политиците към гражданите със сигурност ще ангажира повече от едно поколение. Бъдете на правилното място в правилното време, търсете къде е енергията във вашето общество и я използвайте, но никога не изоставяйте принципите си.

За по-нататъшно съдействие и информация, моля, свържете се с Даниел Шили,
schily[at]democracy-international.org, Tel.: +49 2203 59 28 68.

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни