Глобална коалиция за демокрация

Новинарски архив

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Тук можете да намерите всички бюлетини, архивирани по хронологичен ред.

19-09-2005
Figure of the month 82%
19-08-2005
Illegal Ratification
08-07-2005
Direct Democracy in Latin America
22-06-2005
Plan D = Dictate?
12-05-2005
New homepage, new project
29-04-2005
Europe debates referendums
16-03-2005
Democracy International Foundation Statement
14-02-2005
Referendums – the dice is cast

Страници

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни