Глобална коалиция за демокрация

Новинарски архив

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Тук можете да намерите всички бюлетини, архивирани по хронологичен ред.

01-02-2017
We are hiring!
21-12-2016
2016: On with the struggle!
10-11-2016
Searching for answers
07-09-2016
Happy to see you
23-06-2016
Please play it loud!
29-04-2016
Join us at the Global Forum!
03-03-2016
On a delicate question
28-12-2015
Democracy Actions 2015
19-11-2015
We must carry on!
05-10-2015
On the "Oxygen of Democracy"
31-08-2015
Cleaning up EU politics!
09-07-2015
What will we tell our grandchildren?
27-05-2015
Tunisia shifting the tectonic plates
13-04-2015
Make your voice heard in Europe!
01-04-2015
Un-Happy Birthday, ECI!

Страници

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness