Глобална коалиция за демокрация

Навигатор за пряка демокрация

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

The Website of the Direct Democracy Navigator

Навигатор за пряка демокрация

Навигаторът за пряка демокрация съдържа световни практики и процедури на пряка демокрация. Той е глобална съвместна информационна платформа, създаден на принципите и типологията на съвременната пряка демокрация. 

 

 

 

Навигаторът позволява разглеждането и сравняването на различните форми на пряката демокрация света – инициативата, рефрендума и плебисцита, и може да бъде изпозван по различни начини.

Навигаторът-атлас е лесен за използване – с кликване върху съответна страна можете да получите точна и ясна информация относно процедурите (инициативи, референдуми, плебисцити), които има тя в законодателството си, на какви политически нива те се използват и какво е тяхното практическо приложение. 

Навигаторът е проект на д-р Клаус Хофман, член на Democracy International, който обновява съдържанието посттоянно. Той работи като изследовател за Democracy International и Mehr Democratie в Кьолн, Германия. 

Можете да разгледате навигатора на:  www.direct-democracy-navigator.org

Dr. Klaus Hofmann

 

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни